بوشن فلزی

جزییات محصول

دسته بندی : اتصالات ساده
تعداد فی سایز
160 35000 20*1/2
160 36000 25*1/2
100 46000 25*3/4
80 54000 32*1
40 181500 40*11/4
بوشن فلزی

طراحی و پیاده سازی شرکت سهند