بوشن یکسر فلزی

جزییات محصول

دسته بندی : اتصالات ساده
تعداد فی سایز
500 3000 20*1/2
300 4000 25*1/2
160 37000 25*3/4
80 55000 32*1
40 150000 40*11/4
40 19000 50*11/2
20 345000 63*2
بوشن یکسر فلزی

طراحی و پیاده سازی شرکت سهند