زانو تبدیل

جزییات محصول

دسته بندی : اتصالات ساده
تعداد فی سایز
200 7600 25*20
100 11500 32*25
زانو تبدیل

طراحی و پیاده سازی شرکت سهند