زانو مغزی بستدار

جزییات محصول

دسته بندی : اتصالات ساده
تعداد فی سایز
140 38000 20*1/2
140 39000 25*1/2
120 43000 20*3/4
120 44000 25*3/4
زانو مغزی بستدار

طراحی و پیاده سازی شرکت سهند