زانو 45

جزییات محصول

دسته بندی : اتصالات ساده

 

تعداد فی سایز
400 4000 20*45
280 6000 25*45
120 9600 32*45
80 15500 40*45
زانو 45

طراحی و پیاده سازی شرکت سهند