سه راهی تبدیل

جزییات محصول

دسته بندی : اتصالات ساده
تعداد فی سایز
60 20900 40*25*40
60 20900 40*32*40
32 42900 50*20*50
32 42900 50*25*50
32 42900 50*32*50
32 42900 50*40*50
سه راهی تبدیل

طراحی و پیاده سازی شرکت سهند