سه راه بوشن فلز

جزییات محصول

دسته بندی : اتصالات ساده
تعداد فی سایز
120 32000 20*1/2
100 33000 25*1/2
100 39000 25*3/4
60 59000 32*1
سه راه بوشن فلز

طراحی و پیاده سازی شرکت سهند