سه راه بوشن فلز بستدار

جزییات محصول

دسته بندی : اتصالات ساده
تعداد فی سایز
100 33000 20*1/2
80 34000 25*1/2
80 39900 25*3/4
سه راه بوشن فلز بستدار

طراحی و پیاده سازی شرکت سهند