سه راه تبدیلی

جزییات محصول

دسته بندی : اتصالات ساده
تعداد فی سایز
140 8200 25*20*20
140 8200 25*20*25
80 13000 32*20*32
80 13000 32*25*32
60 20900 40*20*40
سه راه تبدیلی

طراحی و پیاده سازی شرکت سهند