شیر تک ضرب

جزییات محصول

دسته بندی : اتصالات ساده

 

تعداد فی سایز
30 95000 20
30 99000 25
15 179000 32
10 215000 40
شیر تک ضرب

طراحی و پیاده سازی شرکت سهند