شیر فلکه واشری

جزییات محصول

دسته بندی : اتصالات ساده
تعداد فی سایز
60 89000 20
60 109000 25
32 179000 32
شیر فلکه واشری

طراحی و پیاده سازی شرکت سهند